UUTISIA

Vuosikokous

Killan sääntömääräinen vuosikokous pidetään 20.5.2022 Klo 17:00 Auran Shellillä osoiteessa Valtatie 36B, 21380 Aura.

Käsiteltävät asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Hyväksytään työjärjestys.
 4. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 6. Toimitetaan kahden toimintatarkastajan ja heidän varamiesten vaali.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten.
 8. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.
 9. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.
 10. Käsitellään mahdolliset yhdistyksen jäsenten erottamistapaukset.
 11. Valitaan killan edustajat jos sellaisia tarvitaan esimerkiksi kattojärjestöjen kokouksiin.
 12. Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten hallitukselle ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.
 13. Päätetään maanpuolustuskiltojen liitolle tehtävistä esityksistä.
 14. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.
 15. Päätetään killan toimintajärjestelyistä.
 16. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

<< Palaa edelliselle sivulle