TOIMINTA

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

  1. Osallistumalla ResUl:n, SAL:n ja muiden ampumalajiliittojen, sekä näiden alaisten jäsenyhdistysten ja ampumaseurojen järjestämiin kilpailuihin, ampumakilpailuihin ja tapahtumiin.
     
  2. Osallistumalla ampumatapahtumien ja ampumakilpailujen järjestämiseen, joko järjestävänä tai muuten osallistuvana osapuolena, kuten esimerkiksi SRA-tuomaritoiminta, SRA-toimitsijatoiminta, yli seura-, yhdistys-, järjestö- tai liitto rajojen tapahtuva veljesapu kilpailujen ja tapahtumien järjestämiseksi.
     
  3. Järjestämällä maanpuolustusta tukevia koulutustilaisuuksia ja tapahtumia, niin yhdistyksen omille jäsenille, kuin myös yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille korvausta vastaan, joka määritellään tapauskohtaisesti tilaisuudesta tai tapahtumasta riippuen
     
  4. Kouluttamalla jäseniään ja tukemalla jäsenten kilpailutoimintaa tapauskohtaisesti, sekä erikseen sovittavilla tavoilla mahdollisuuksien mukaan.